Турбинен двигател

Регенеративният реактивен двигател има две отделни независими колела на турбината – едно, което задвижва компресорът и второстепенните елементи към него, и друго, което задвижва колата. Това е регенеративна турбина, защото ползва два въртящи се механизма за промяна на температурата – наречени регенератори – за да ползва топлината от изгорелите газове, с което се увеличава икономията на гориво и се намалява температурата на самите газове.

Реактивният двигател има мощност от 130 к.с. при 3600 оборота в минута и въртящ момент от 575 Нм. За разлика от конвенционалните двигатели, който е тестван и категоризиран като отделна единица без трансмисията или второстепенните елементи, реактивният двигател е категоризиран като пакет заедно с трансмисията и съответните елементи. Така реално 130 к.с. на реактивния двигател отговарят на бутален двигател с мощност от 200 коня и повече.

Когато двигателят работи, първата турбина завърта центробежното компресорно работно колело, за да вкара въздух и да го компресира. Сгъстеният въздух е загрян и преминава през частта с високо налягане на регенераторите, след което влиза в изгаряща камера, в която се инжектира и запалва гориво. Горящото гориво вдига температурата на газа (смес от продукти на горенето и въздух) и увеличава енергията му. Тези газове минават през първото колело на двигателя, с което задвижват компресора, а след това и през второто задвижващо колата колело. Газовете минават през частта с ниско налягане на регенератора, при което отдават температура и излизат през съответните канали.

С два малки регенератора двигателят остава компактен, като температурата е балансирана и от двете страни. Влизащият въздух от компресора е разделен на две части, които преминават през регенераторите и се съединяват в изгарящата камера. Горещите газове от тази камера, които преминават през турбината, са разделени на нови две части, за да преминат отново през двата регенератора и да излязат през каналите за изгорели газове.

Компресорът и първата част от турбината, заедно със запалителната камера и регенератора, са наречени „газов генератор”. На двигателя, тъй като тези компоненти произвеждат горещите газове, които задвижват двигателя. Двете колела не са свързани механично и така едното може да се върти, докато другото е статично. Първата част на турбината винаги се върти, когато двигателят работи, като скоростта варира между 18 000 – 22 000 оборота в минута, като могат да достигнат до 44 600 оборота. Втората част на турбината, която е свързана директно със задвижващия механизъм, се върти само когато колата е в движение. Скоростта на въртене варира межди 0 при състояние на спокойствие до 45 700 оборота в минута. Тъй като втората част на турбината се върти от горещи газове и не е механично свързана към газовия генератор, тя спира да се върти, когато колата спира, а газовият генератор продължава на празен ход. Така двигателят няма да загасне при претоварване.


Мощноста на  газовата турбина се контролира чрез управление на горивният поток и по същество се осъществява от няколко отделни механизма. Системата вкл.гориво нагнетателна помпа, управляващ клапан, регулатор на налягане и дозиращи  калибрирани отвори(дюзи). Горивонагнетателната помпа при тези двигатели е  центробежен тип.  При равномерно въртене на газовата турбина, впръсквания в горивната камера горивен поток, (и тук е смес от компресиран въздух с диспергирани частици течно гориво) се контролира от горивният клапан. В този режим клапана се отваря и затваря пропорционално на натиска върху педала за газ. При ускорително въртене  на газовата турбина, потока на горивото се контролира чрез регулатора на налягане и дозиращите отвори . При освобождаване на педала за газ, регулатора на налягане прекратява подаването на гориво, докато оборотите на турбината не се изравнят с тези на празен ход .След това започва да подава гориво в количство подържащо ротация с  обороти на празен ход. При стартиране на двигателя, регулиране количеството на подаваното гориво е автоматично и независимо от положението на педала на газ.Т.е. от гледна точка на шофьора при ротации на турбината в оборетен ред от нула (при пуск на мотора) до установените за празен ход практически педала за газ не действа.

 Турбинните двигатели в сравнение с буталните са високооборотни. При мотора на Крайслер има два базови режима на обороти на празен ход. При първият режим на празен ход се подържат около 18 000 оборота на минута.Тези обороти съответстват на позиция на превключвателя на трансмисията „Park” .  При  позициите  „Drive”,” Low”, or ” Reverse ” електромагнитна стоп машинка (соленоиден превключвател)  увеличава притока на гориво до нивото от 22 000 оборота на минута, което е вторият ред от обороти на празен ход . Целта е преминаването към работен режим достигащ до около 46 000 об/мин да не стане плавно , а не с ударно натоварване.

Източник: Ауто.бг

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/504_attach_3924_normal.jpg